03

Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për vitin akademik 2023/24

Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në vitin akademik 2023/24 në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë.

Vendimi:

Konkursi: