IMG 3087

Shtyhet mbajtja e zgjedhjeve të studentëve për një datë tjetër

Këshilli Drejtues i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), në mbledhjen online të mbajtur më 07 prill 2021, ka marrë vendim për shtyrjen e zgjedhjeve të studentëve që ishin caktuar të mbaheshin më 12 prill 2021. Ky vendim është marrë konform  vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, nr. 01/05 të datës 05.04.2021, për masat e përgjithshme dhe të veçanta, për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë Covid-19.

Data e mbajtjes së zgjedhjeve të studentëve do të vendoset konform një vendimi tjetër të Qeverisë për masat që kanë të bëjnë me Covid-19.

Vendimi i KD-së: