Foto 6

Studentët e FTU-së realizuan vizitë studimore në IHMK – Fushë Kosovë

Studentët e vitit të dytë bachelor në programet, Teknologji dhe Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore, në kuadër të plan programit, marrin pjesë në viziten studimore në IHMK – Fushë Kosovë.
Foto 4
Foto 4
Foto 2
Foto 3
Foto 1
Foto 6
Foto 5
Foto 4Foto 2Foto 3Foto 1Foto 6Foto 5