1716284517635432

Studentët e FTU-së realizuan vizitë studimore në kompaninë “Apetit Group”- Obiliq

Studentët e vitit të dytë bachelor në programin Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore, në kuadër të plan programit, vizituan kompaninë “Apetit Group” në Obiliq, ku për së afërmi u njoftuan me praktikat e mira të higjienës dhe rolin e standardeve te sigurimit te cilësise si dhe roli i lëndës së parë në përfitimin e produkteve me prejardhje nga mishi.