Erasmus Plus Logo 877×450

Thirrje për aplikime për shkëmbime brenda programit Erasmus+

Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë, hap thirrje për aplikim për bursë, për semestrin veror 2021/2022, në Van Hall Larenstein University në Holandë në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian.
Mobiliteti përfshinë:

–  Shkëmbimin e studentëve të nivelit Bachelor dhe Master nga Fakulteti i Tekonologjisë
Ushqimore

Dokumentet për aplikim janë:
– Forma e aplikimit (për çasje klinkoni në

https://www.umib.net/wp-content/uploads/2021/02/applicationformStudents.pdf)
–    Certifikata e notave

–    CV (në gjuhën angleze)
–    Vërtetim nga fakulteti që konfirmon nivelin tuaj të studimeve dhe vitin akademik
–       Nota mesatare duhet të jetë jo më pak se 7.00
– Në kohën e aplikimit studentët duhet të jenë në vitin e tretë të studimeve Bachelor apo në
studimet Master
–       Certifikata e gjuhës angleze (Minimumi niveli B1)*
*Kandidatët të cilët nuk e kanë certifikatën e gjuhës Angleze mund do të testohen ne UIBM.
Testi i nivelit B2 do të mbahet me datë 14 Tetor, 2021 duke filluar nga ora 10:00.

Afati për aplikim: 13 Tetor, 2021.

Dokumentet duhet të dërgohen në adresën [email protected] .  Ju lutem keni parasyshë se
vetëm aplikacionet e kompletuara do të merren në konsideratë.