Erasmus Plus Logo 877×450

Thirrje për aplikime për shkëmbime brenda programit Erasmus+

Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë, hap thirrje për aplikim për bursë, për semestrin dimëror 2021/2022, në West Pomeranian University of Technology në Poloni në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian.

Mobiliteti përfshinë:

–  Shkëmbimin e studentëve të nivelit Bachelor nga Fakulteti Ekonomik.

Dokumentet për aplikim janë:
– Forma e aplikimit (për çasje klinkoni në https://www.umib.net/wp-
content/uploads/2021/02/applicationformStudents.pdf)
–    Certifikata e notave

–    CV (në gjuhën angleze)
–    Vërtetim nga Fakulteti Ekonomik që konfirmon nivelin tuaj të studimeve dhe vitin akademik
–       Nota mesatare duhet të jetë jo më pak se 7.00
–       Certifikata e gjuhës angleze (Minimumi niveli B1)*
*Kandidatët të cilët nuk e kanë certifikatën e gjuhës Angleze mund do të testohen ne UIBM.
Testi i nivelit B1 do të mbahet me datë 7 Maj, 2021.

Afati për aplikim: 3 Maj, 2021.

Për më shumë info: Kliko këtu