BANNER PER Web ALB

Trajnim pёr Zhvillimin e Shkathtёsive tё ICT-së

Projekti “Mbёshtetja e BE-së pёr Konkurrueshmёrinё e Sektorit Kosovar tё ICT”, financuar nga zyrja e BE-së dhe implementuar nga  WEglobal, nё konsorcium me European Management dhe Prishtina REA, po fillon me semestrin e parë të ofrimit tё Trajnimit pёr Zhvillimin e Shkathtёsive tё ICT pёr tё pёrmirёsuar kapacitetet e ICT tё Fuqisё Punetore nga fusha e ICT në Kosovё, duke synuar ofrimin e kёtij Trajnimi tё Zhvillimit tё Shkathtёsive tё ICT pёr mesatarisht rreth 240 individё.

Grupi targetues  jane të rinjt nga fusha e ICT (siç janë: tё diplomuarit, ndёrmarrёsit e rinj, profesionistё tё tjerё, meshkuj/gra tё cilёt dёshirojnё tё avancojnë shkathtёsitё e tyre digjitale, etj, profesionistёt e bizneset aktuale tё  ICT në përpjekje për plotёsimin e nevojave të tregut.

Semestri i parё i trajnimit zhvillohet nё mes tё datёs 5 tetor 2020 dhe 5 shkurt 2021, me 4 orё trajnimi nё ditё (nga 17:00-20:00),  katёr ditё nё javё.

Për më shumë: https://ictkosovo.eu/njihe-ict-dhe-meso-si-ta-praktikosh-ate-per-avancimin-tuaj/?lang=sq