Cover

Ftesë – trajnim për punim seminarik dhe punim diplome

Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK)  në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) se organizon trajnimin për studentë për punimin seminarik dhe punim diplome.

Trajnimin që ka për qëllim t’ua mësojë studentëve format e punimit seminarik dhe të punimit të diplomës, për strukturën e këtyre punimeve dhe qasjen në literaturë, do ta mbajë prof.dr. Esat Dërguti.

Trajnimi mbahet të mërkurën (23.11.2022), në sallën 202 në UIBM dhe fillon në orën 11:00.