Picture1

Tre studentë të FTU-së  do të qëndrojnë një semestër në Universitetin “Van Hall Larenstein”

Në kuadër të programit Erasmus+, përkatësisht bashkëpunimit me Universitetin e Shkencave të Aplikuara “Van Hall Larenstein” në Leeuwarden të Holandës, tre studentë nga Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore në Universitetin “Isa Boletini”, do qëndrojnë për një semestër në Holandë. Kursin e teknologjisë ushqimore janë duke ndjekur  studentët: Shqipe Gashi dhe Albin Aliu, ndërsa kursin për trajtimin e ujërave shkarkuese, Endrit Kelmendi.

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X