Gjeoshkenca

Tryezë me titull “E tashmja dhe e ardhmja e sektorit të minierave në Kosovë – analizë e investimeve të huaja direkte (IHD)”

Bashkangjitur gjeni lajmërimin lidhur me organizimin e Tryezës me titull “E tashmja dhe e ardhmja e sektorit të minierave në Kosovë – analizë e investimeve të huaja direkte (IHD)”, nga Fakulteti i Gjeoshkencave-UIBM:

Njoftim