Gjeoshkenca

Tryezë me titull “E tashmja dhe e ardhmja e sektorit të minierave në Kosovë – analizë e investimeve të huaja direkte (IHD)”

Bashkangjitur gjeni lajmërimin lidhur me organizimin e Tryezës me titull “E tashmja dhe e ardhmja e sektorit të minierave në Kosovë – analizë e investimeve të huaja direkte (IHD)”, nga Fakulteti i Gjeoshkencave-UIBM:

Njoftim

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X