Ligjerata

U mbajt ligjërata për “Pronësinë Intelektuale”

Në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë u mbaj një ligjëratë për “Pronësinë Intelektuale”, ku ishin të pranishëm edhe zyrtarë nga Agjencia për Pronësi Industriale, Dogana e Kosovës dhe Inspektorati i Tregut. Ligjëratën: “Të kuptojmë rëndësinë e Pronësisë Intelektuale (IP) në promovimin e inovacionit dhe kreativitetit, dhe të eksplorojmë lloje të ndryshme të IP-së dhe rëndësinë e tyre”, mbajti zëvendësdrejtori i përgjithëm i Agjencisë për Pronësi Industriale, Isa Dukaj.