Fea Fulbright

Fulbright Foreign Student Program (Programi Master) 2025-2026 – afati i fundit për aplikim: 31 maj 2024

Programi Fulbright Foreign Students (Master’s Program) sjell qytetarë të vendeve të tjera në Shtetet e Bashkuara për të studiuar për master në universitetet amerikane. Programi ka sjellë disa nga mendjet më të mira të botës në kampuset e SHBA-së dhe u ofron pjesëmarrësve të programit njohuri mbi shoqërinë dhe vlerat amerikane. Shumë përfitues të huaj të Fulbright janë profesionistë të karrierës së hershme, të cilët do të kthehen për të marrë poste drejtuese në vendet e tyre të origjinës, shpesh duke punuar në sektorin publik, duke përfshirë në qeveri ose në universitete. Ju lutemi lexoni me kujdes të gjitha udhëzimet dhe informacionin përpara se të aplikoni.

Afati i aplikimit: 31 maj 2024

Ky program financohet bashkërisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Qeveria e Kosovës.

Kërkesat e pranueshmërisë:

  • Të ketë mbaruar studimet universitare.
  • Aftësi në gjuhën angleze në një nivel të mjaftueshëm për të ndërmarrë studime pasuniversitare në Shtetet e Bashkuara.
  • Shtetësia e Kosovës dhe/ose qëndrimi i përhershëm në Kosovë. (Ju lutemi, vini re se qytetarët amerikanë dhe banorët e përhershëm ligjor nuk kanë të drejtë të aplikojnë.)
  • Shumica e fushave të studimit janë të pranueshme, me përjashtim të studimeve mjekësore (megjithëse shëndeti publik dhe shëndeti global janë të pranueshëm).
Udhëzime:
Aplikimet duhet të plotësohen në anglisht dhe të dorëzohen në internet në:  https://apply.iie.org/ffsp2025
Çdo faqe e aplikacionit përmban udhëzimet e veta, të cilat duhet të lexohen me kujdes.
Çdo pyetje duhet të përgjigjet plotësisht. Ju lutemi kufizoni përgjigjet tuaja në hapësirën e dhënë.
Aplikimet e kompletuara duhet të dorëzohen online deri më  31 maj 2024.
Aplikacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.
Një aplikim i plotë përfshin:

  • Një formular aplikimi i dorëzuar online (mos dorëzoni një kopje fizike në Ambasadën e SHBA-së në Prishtinë).
  • Një deklaratë e detajuar e aktivitetit të propozuar (deklarata personale dhe ese për objektivat e studimit).
  • Një biografi e detajuar.
  • Tri letra të referencës

Dokumentet e mëposhtme duhet të skanohen dhe t’i bashkëngjiten aplikacionit tuaj online. Dokumentet duhet të skanohen si PDF dhe çdo dokument i skanuar nuk mund të jetë më i madh se 2 MB .

Një kopje e faqes bio të pasaportës suaj.
Një kopje e diplomës/diplomës suaj BA dhe transkripteve universitare (përkthim i vërtetuar në anglisht ose kopje të verifikuara të transkriptit origjinal akademik).
Një letër nga punëdhënësi juaj që konfirmon punësimin, nëse jeni i punësuar.
Çdo dokument shtesë opsional.
Informacione të tjera të rëndësishme
Testet e standardizuara   Aplikantëve nuk u kërkohet të marrin testin TOEFL përpara se të pranohen në program. Pasi një aplikant të zgjidhet si kandidat primar ose alternativ, atij ose asaj do t’i kërkohet të marrë testin zyrtar të TOEFL dhe do të marrë udhëzime se si të aplikojë. Testi TOEFL është një kërkesë pranimi në të gjitha universitetet amerikane për aplikantët, gjuha amtare e të cilëve nuk është anglishtja.

Ju lutemi vini re se disa finalistëve mund t’u kërkohet gjithashtu të marrin GRE ose GMAT, në varësi të fushës së tyre të studimit, për t’u konsideruar për t’u pranuar në një program të diplomuar në SHBA.

Ndryshimi i Planeve

Ju duhet të informoni menjëherë Ambasadën e SHBA-së për çdo ndryshim në statusin tuaj akademik ose planet e ardhshme pasi aplikimi juaj të jetë dorëzuar.

Aplikantët e kualifikuar duhet të dorëzojnë aplikimet e tyre në internet në https://apply.iie.org/ffsp2025 jo më vonë se 31 maj 2024.

Formularët e aplikimit dhe udhëzimet se si të plotësoni aplikacionin tuaj mund t’i gjeni në:  https://apply.iie.org/ffsp2025

Për informacion për të ndihmuar në përgatitjen e aplikimit tuaj, ju lutemi referojuni dokumenteve të mëposhtme.

Lista kontrolluese e aplikimit
Udhëzimet e esesë

Për informata shtesë ose për çdo pyetje, ju lutemi kontaktoni:
Nora Nimani-Musa
Koordinatorja e Programit
të Këshillave Amerikanë në Kosovë
E-mail:  [email protected]