Dual

UIBM hap thirrjen e dytë për aplikim për mobilitet të stafit akademik në Savonia University of Applied Sciences

Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë, hap thirrje për aplikim për mobilitet të stafit akademik në Savonia University of Applied Sciences në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian DualAFS.

Mobiliteti përfshin:

–  Shkëmbimin e stafit akademik të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore për dy pozitat e mëposhtme:

  1. Young professional mobility: 3 months (90 days)
  2. Two weeks (14 days) including travel days

Dokumentet për aplikim janë:

–     Forma e aplikimit  (për qasje shtypni në https://www.umib.net/wp-content/uploads/2021/02/ApplicationformStaff.pdf)

–    CV (në gjuhën angleze)

–  Plani i vizitës studimore

*Kandidatët e përzgjedhur do të i nënshtrohen testit të gjuhës angleze në intervistën e organizuar nga udhëheqësi i projektit DualAFS.

Për informata shtesë në lidhje me mobilitetin ju lutem klikoni në linkun:  https://www.umib.net/wp-content/uploads/2021/12/ERASUMSMobility.pdf

Afati për aplikim deri më: 10.05.2023.

Dokumentet  duhet të dërgohen në adresën [email protected]. Ju lutem keni parasyshë se vetëm aplikacionet e kompletuara do të merren në konsideratë.