UMIB Is Represented In “Innovative Teaching Education In Mathematics” (iTEM)

UMIB përfaqësohet në “Innovative Teaching Education in Mathematics” (iTEM)

Tre përfaqësues të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), po marrin pjesë në punëtorinë e organizuar në kuadër të projektit “Innovative Teaching Education in Mathematics” (iTEM), që po zhvillohet në Universitetin e Aalborgut në Kopenhagë. Faton Merovci, koordinator i projektit në UMIB, tha se në këtë punëtori po marrin pjesë 43
pjesëmarrës nga shtete të ndryshme, si Kosova, Danimarka, Suedia, Austria, Maqedonia e Veriut, Greqia  dhe Uzbekistani.

Sipas tij, në këtë punëtori po zhvillohen tema të ndryshme, si Rregullat e menaxhimit te projektit, diskutimi rreth objektivave të realizuara në këtë projekt, plani i ardhshëm 6 mujor rreth implementimit të projektit, raporti financiar i
realizuar në kuadër të këtij projekti si dhe trajnimi i stafit për aplikimin e metodave PBL në matematikë që po organizohet nga ekspertët e Universitetit të Aalborg-ut në Danimarkë.

Nga Kosova, përveç nga UMIB-i, po marrin pjesë edhe përfaqësues të Universitetit të Prishtinës dhe Kolegji Universum.