Dualfs

Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë, hap thirrje për aplikim për mobilitet të stafit akademik në Savonia University dhe në Nuertingen-Geislingen University

Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë, hap thirrje për aplikim për mobilitet të stafit akademik në Savonia University dhe në Nuertingen-Geislingen University në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian DualAFS

Mobiliteti përfshin:

–  Shkëmbimin e stafit akademik të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore

Dokumentet për aplikim janë:

–     Forma e aplikimit  (për çasje klinkoni në https://www.umib.net/wp-content/uploads/2021/02/ApplicationformStaff.pdf)
–    CV (në gjuhën angleze)

–  Plani i vizitës studimore

*Kandidatët të cilët nuk e kanë certifikatën e gjuhës Angleze ose nuk kanë përfunduar studimet ne gjuhën Angleze, mund do të testohen ne UIBM. Testi i nivelit B1 do të mbahet me datë 17 Janar 2022, duke filluar nga ora 10:00.

Për informata shtesë në lidhje me mobilitetin ju lutem klikoni në linkun:  https://www.umib.net/wp-content/uploads/2021/12/ERASUMSMobility.pdf

Afati për aplikim: 14 Janar, 2022.

Dokumentet  duhet të dërgohen në adresën [email protected]. Ju lutem keni parasyshë se vetëm aplikacionet e kompletuara do të merren në konsideratë.