Erasmus Plus Logo 877×450

Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë, hap thirrje për aplikim për mobilitet të stafit akademik në West Pomeranian University of Technology në Poloni në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian

Mobiliteti përfshinë:

–  Shkëmbimin e stafit akademik të Fakultetit Ekonomik

Dokumentet për aplikim janë:
– Forma e aplikimit (për çasje klinkoni në https://www.umib.net/wp-
content/uploads/2021/02/ApplicationformStaff.pdf)
–    CV (në gjuhën angleze)
*Kandidatët të cilët nuk e kanë certifikatën e gjuhës Angleze ose nuk kanë përfunduar studimet
ne gjuhën Angleze, mund do të testohen ne UIBM. Testi i nivelit B2 do të mbahet me datë 6
Tetor, 2021.

Afati për aplikim: 5 Tetor, 2021.

Dokumentet duhet të dërgohen në adresën international@umib.net. Ju lutem keni parasyshë se
vetëm aplikacionet e kompletuara do të merren në konsideratë.