Vendim për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm- Zyrtar i Lartë i Personelit

Bashkangjitur gjeni vendimin për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm- Zyrtar i Lartë i Personelit:

Vendim