Received 566966333994653

U ndanë grantet për biznes-planet më të mira

Në kuadër të projektit të financuar nga BE-ja, “Fuqizimi i të rinjve dhe grave ndërmarrëse” dhe të implementuar nga “Caritas Kosova” dhe Qendra për Inovacion dhe Ndërmarrësi (IECM) në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), të premten janë ndarë grantet për përfituesit e biznes-planeve më të mira. Përzgjedhja e tyre është bërë nga një komision i përbashkët i “Caritas Kosova” dhe IECM-së.

Ndryshe në kuadër të këtij projekti, një numër i konsiderueshëm i të rinjve dhe grave ndërmarrëse, janë trajnuar dhe përgatitur për planet e tyre të biznesit. Si rrjedhojë, projekti është vlerësuar jashtëzakonisht i suksesshëm nga të gjithë.

Drejtori i IEMC-së, Besart Hajrizi, tha se bashkëpunimi që kanë pasur me “Caritas Kosova” është treguar shumë i frytshëm. “Jemi shumë të motivuar me suksesin e këtij projekti dhe presim që edhe në të ardhmen të vazhdohet me projekte të tjera në të mirë të ndërmarrësve të rinj në rajon dhe më gjerë”, tha ai.

Received 566966333994653