Vendimi për ndërrimin e drejtimit në Fakultetin e Edukimit

Bashkangjitur gjeni vendimin e komisionit për studime lidhur me ndërrimin e drejtimit të studimeve në Fakultetin e Edukimit.

Kliko këtu.