1. Vendim per shpalljen e zgjedhjeve te studenteve dhe zgjedhjet e pergjitshme ne UIBM
  2. Vendim për themelimin e KQZ-së
  3. Dinamika e procesit të zgjedhjeve studentore
  4. Listat e deklaratave mbështetëse duhet të dorëzohen fizikisht si dhe në menyrë elektronike në email-in [email protected]
  5. Rregullore për zgjedhjet studentore 2023
  6. Udhëzim për vendvotime
  7. Aplikacioni për certifikim
  8. Njoftim publik për studentët
  9. Listat e studentëve me të drejtë vote

(Ankesat kundër listës së studentëve me të drejtë vote, duhet të paraqiten më së largu deri më 23.04.2023)

10.  Vendim i KQZ-se per certifikim te organizatave studentore

11. Vendim mbi ankesen e Zerit Studentor

12. Vendim për nominim të kandidatëve

13. Forma e kandidatëve për këshilla të fakulteteve dhe për parlament

14. Thirrje për shprehje të interesit për monitorim

15. Vendim mbi ranglisten e organizates studentore te certifikuara ne fletevotim

16. Komunikate lidhur me heshtjen zgjedhore

17. Lista studentore- Fjala Studentore

18. Rezultatet preliminare-Parlament

19. Rezultatet preliminare- Keshilli i Fakulteteve

20. Rezultatet përfundimtare, nga KQZ, për Zgjedhjet Studentore për Parlament të studentëve sipas njësive akademike

21. Rezultatet përfundimtare, nga KQZ, për Zgjedhjet Studentore për Këshilla të studentëve sipas njësive akademike

22. Shperndarja e mandateve për parlament dhe këshilla studentor