Arberigg

Asistenti i FTU-së, Arbër Hyseni, mbrojti temën e doktoratës në Universitetin “St. Kliment Ohridski”, Maqedonia e Veriut

Asistenti i FTU-së, Arbër Hyseni, mbrojti temën e doktoratës në Universitetin “St. Kliment Ohridski”, Maqedonia e Veriut

Asistent i rregullt i Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore, Arbër Hyseni, më 28.06.2023, ka mbrojtur me sukses temën e doktoratës, me titull: “FORMULATIONS AND PROCESSING OF FUNCTIONAL YOGURT, MICROBIOLOGICAL, RHEOLOGICAL, SENSORY AND NUTRITIONAL CHARACTERIZATION DURING STORAGE” në Universitetin “St. Kliment Ohridski”, Maqedonia e Veriut.

Punimi i diplomës u vlerësua lart nga komisioni profesional dhe mori titullin Doktor Shkence në Fushën e Ushqimit.