Dual

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore, Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë hap thirrjen për aplikim për mobilitete, në “Savonia University of Applied Sciences”, Finlandë, në kuadër të programit Erasmus+ DualAFS

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore, Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë hap thirrjen për aplikim për mobilitete, në “Savonia University of Applied Sciences”, Finlandë, në kuadër të programit Erasmus+ DualAFS, për semestrin veror 2022/2023 (prej 9 Janar – 7 Prill, 2023).

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

Shkëmbimin e studentëve për studime Bachelor (7 bursa 3 mujore) për semestrin veror 2022/2023.

Kandidatëve të përzgjedhur për këtë mobilitet, do të iu mbulohen shpenzimet e udhëtimit, qëndrimit dhe pagesa e semestrit në Universitetin pritës, sipas udhëzimit të programit Erasmus+ DualAFS.

Të drejtë aplikimi kanë studentët e programit: BSc.Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore (Viti II dhe III). Për më shumë informata rreth kurseve që ofrohen dhe aplikimit, gjeni linkun në vazhdim:

Thirrja DualAFS