FIMK-Orari I Provimeve SHKURT 2024

FIMK-Orari i Provimeve SHKURT 2024

Bashkangjitur gjeni orarin e provimeve për afatin Shkurt 2024 për nivelin Bachelor dhe Master për programin…

read more

Orari i perditësuar i semestrit dimëror në Inxhinieri Ekonomike – FIMK

Orari

read more

Orari i semestrit dimëror- Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

ORARI 

read more

Orari i semestrit dimëror 2023/24- Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Bashkangjitur gjeni orarin e semestrit dimëror 2023/24 për programin Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri: Orari

read more