Orari i përditësuar i semestrit veror: FIMK

Gjeni të bashkangjitur orarin e ndryshuar për semestrin veror të vitit akademik 2022/23: Inxhinieri Ekonomike Bsc…

read more
Njoftim Për Regjistrim Të Semestrit Veror 2023

Njoftim për regjistrim të semestrit veror 2023

Njoftim për regjistrim semestri Bachelor dhe Master    

read more

Orari i semestrit veror: FIMK

Makineri Prodhuese Bachelor Inxhinieri Ekonomike Bachelor Inxhinieri Ekonomike Master  

read more

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve per semestrin veror 2022/2023- Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Orari i Semestrit Veror  

read more

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X