Njoftim Për Regjistrim Të Semestrit Dimëror 2023-2024

Njoftim për regjistrim të semestrit dimëror 2023-2024

Bashkangjitur gjeni njoftimin për regjistrim të semestrit dimëror: Njoftim

read more

Njoftim për organizimin e provimeve për afatin e tetorit- FIMK

Bashkangjitur gjeni njoftimin për organizimin e provimeve për afatin e tetorit: Njoftim

read more

Njoftim për afatin e paraqitjes së kërkesave për ndërrim të planprogramit të studimeve brenda fakultetit ose departamentit- FIMK

Bashkangjitur gjeni njoftimin për afatin e paraqitjes së kërkesave për ndërrim të planprogramit të studimeve…

read more
Njoftim Për Regjistrim Të Semestrit Dimëror 2023-24

Njoftim për regjistrim të semestrit dimëror 2023-24

Bashkangjitur gjeni njoftimin për regjistrim të semestrit dimëror: Njoftim

read more