Image0

Në Fakultetin e Gjeoshkencave u mbajt ligjëratë nga profesorë të Universitetit të Lubjanes

Nē kuadër të programit Erasmus + u mbajt u mbajt ligjëratë e organizuar nga Departamenti Materiale dhe Metalurgji me temën  “Thermal Analysys of metals and Solidification processes”. Ligjërues ishte profesori nga Universiteti i Lubjanes- Departamenti Materiale dhe Metalurgji, prof.Ass.Dr Mitja Petrič.

Në këtë ligjëratë u ligjërua për Analizat trrmike të metaleve dhe proceset e ngurtësimit. Përveç ligjërates u mundësua aktivizimi i pajisjes për analiza termike dhe u trajnuan stafi dhe  studentet rreth përdorimit, përgaditjes së mostrave, marrjen e rezultateve nëpërmjet sensorve dhe analizimin e fazave përgjatë prcesit  shkrirje-ngurësim.

Në aktivizimin e pajisjes për analiza termike u theksua se rëndësia e ekperimentve  mbi studimin e metaleve, fazave dhe reaksioneve,  do të sjell më shumë rezultate rreth analizave për studentet, tema baçelor dhe master si dhe do tu ketë nje rol kyç në hulumtime dhe projekte rreth analizave termike dhe ndërtimin e diagramve fazor përgjat procesit shkrirje-ngurtësim.

Prof.Ass.dr.Mitja Petriç  përgjatë një jave po zhvillon aktivitet në kuadër të konferencës ballkanike e cila mbahet për herë të parë Kosovë si dhe aktivitet tjera me ligjartë, trjanim dhe shkëmin përvojash ndërmjet departmentit Materiale dhe Metalurgji  FGJ- UIMB në Mitrovicë dhe UL-NTF në Lubjane.