Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm

Bashkëngjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për përzgjedhjen e personelit akademik në fakultetet e Universitetit të Mitrovicës, publikuar më 13.09.2018.

Kliko këtu