Provimet për afatin e tetorit mund të paraqitën deri më 25 tetor

Njoftohen studentët e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë se provimet për afatin e tetorit, mund t’i paraqesin deri më 25.10.2021, në ora 24:00!

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X