20220920 095818

Punëtori tre ditore për finalizimin e Raportit të Vetëvlerësimit në UIBM

Ka filluar të martën punëtoria tre-ditore për finalizimin e Raportit të Vetëvlerësimit (RVV) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM). Pjesë e kësaj punëtorie janë të gjitha hallkat e UIBM -së, duke filluar nga rektori, prorektorët, dekanët, administrata dhe studentët.

Gjatë tri ditëve do punohet në kapituj të ndarë veç e veç të RVV-së në mënyrë që të merr formën finale dhe të jetë i gatshëm për procesin e riakreditimit institucional që do të zhvillohet vitin e ardhshëm. Rektori, prof.dr. Alush Musaj, ka përgëzuar grupet që kanë punuar që disa muaj me radhë për këtë dokument të rëndësishëm për Universitetin.

20220920 095818

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X