Qzk Logo

QZHK në bashkëpunim me GIZ-in organizon webinarin ”Shkathtësitë e prezantimit”

Të nderuar studentë, Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në kuadër të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), në bashkëpunim me GIZ-in organizon webinarin ”Shkathtësitë e prezantimit”.
Prezantimi do të mbahet online me datë 10.07.2020 (e premte) nga ora 11:00-12:00. Ftohen të gjithë studentët e UMIB-it të marrin pjesë.
Linku për qasje ndo të dërgohet një orë para fillimit të webinarit.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X