Logo AUF

Thirrje ndërkombëtare për projekte COVID-19 nga Agjensioni i Universiteteve Frankofone (AUF)

Si pjesë e planit të tij të veçantë të veprimit COVID-19, AUF po fillon një thirrje ndërkombëtare për të mbështetur nisma nga studentë dhe studiues të rinjë për projekte të lidhura me pandeminë. Çdo iniciativë me një ndikim teknologjik, ekonomik dhe / ose shoqëror që mund të vlerësohet në një afat të shkurtër është i pranueshëm. Një fond i jashtëzakonshëm prej 500,000 euro i kushtohet kësaj thirrje. Projektet prej më pak se 10,000 euro deri në 50,000 euro mund të financohen. Thirrja është e hapur deri më 3 maj 2020.

Qëllimi është të rritet kontributi i universiteteve anëtare të AUF në zhvillimin e zgjidhjeve me ndikim të menjëhershëm teknologjik dhe / ose shoqëror për të ndihmuar sistemet shëndetësore dhe popullsinë për të përballuar vështirësitë e shkaktuara nga pandemia e COVID-19.

 Për shembull (por jo e tëra):

  • prodhimi i materialeve thelbësore për kujdesin, mbrojtjen ose parandalimin e rreziqeve shëndetësore (maska, doreza, dezinfektues, respiratorë, shtupë, etj.),
  • veprimet e shëndetit publik,
  • zhvillimi i aplikacionit,
  • zhvillimi i mjeteve të mbështetjes së vendimeve,
  • komunikimi dhe ngritja e vetëdijes për parandalimin e rreziqeve shëndetësore,
  • ndihmë për njerëzit në nevojë ose të izoluar,
  • parandalimin e ndikimit psikologjik ose socio-ekonomik të krizës shëndetësore,
  • luftimin e dhunës ndaj grave dhe fëmijëve gjatë mbylljes.

Nga aspekti buxhetor, projektet që do të dorëzohen ndahen në 2 kategori:

  • Projektet e kategorisë A (projekte që kanë një ndikim teknologjik, ekonomik dhe / ose shoqëror me efekt të menjëhershëm):

Projektet A1 – të propozuara për më pak se 10,000 euro

A2- projektet e propozuara ndërmjet 10,000 euro dhe 20,000 euro

  • Projektet e kategorisë B (projekt i jashtëzakonshëm me ndikim të lartë ose veçanërisht inovative, me një dimension ndër-rajonal ose ndërkombëtar):

B- projekte të propozuara deri në 50,000 euro

Për të dhëna tjera si dhe mënyrën e aplikimit luteni të vizitoni web-faqen e AUF: https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/