Universiteti I Mitrovices Isa Boletini

KONFERENCA E REKTORËVE E UNIVERSITETEVE PUBLIKE TË KOSOVËS

Zhvillimi i mësimit online në Universitetet Publike në periudhën e pandemisë Covid19

16 prill 2020

Komunikatë PËR MEDIA

Më 16 prill 2020 është mbajtur mbledhja e Konferencës së Rektorëve të Universiteteve Publike të Kosovës për të vlerësuar nivelin e zhvillimit të procesit mësimor online në kohë të pandemisë Covid 19.

 

Situata e krijuar si pasojë e pandemisë ka shtyrë Konferencën e Rektorëve dhe Universitetet Publike të ndërmarrin veprime alternative në mënyrë që mësimi të vazhdojë në distancë (online) sipas statuteve të Universiteteve dhe Ligjit për Arsimin e Lartë. Procesi mësimor në formatin online ka filluar me aplikacione nga interneti si www.meet.google, Moodle, SEMS, SMU, dhe më pastaj përmes aplikacionit më të avancuar SMU të ndërlidhur me www.meet.google, me ç’rast stafi akademik dhe studentët kanë mundësi komunikimi me të mirë duke gjeneruar të gjitha të dhënat në aplikacionin e universitetit.

Për me shumë se tre javë që kur ka filluar organizimi i mësimit në distancë, pjesëmarrja e stafit akademik dhe studentëve është e plotë, në shumicën e rasteve pjesëmarrja e studentëve është më e madhe se gjatë mësimit në klasë, orë të humbura ka shumë më pak etj. Problem për të cilin jemi duke kërkuar zgjidhje është mbajtja e praktikave, për të cilat kërkohet prezencë e drejtpërdrejtë e studentit në laborator ose në klasë (Fakulteti i Mjekësisë, Fakultetet e shkencave teknike, Fakulteti i Edukimit, programet e Muzikës etj.).

Deri më tash janë organizuar me sukses edhe mbrojtja e temave të diplomës online në nivelin bachelor, ndërsa shumë shpejt do të fillohet edhe me mbrojtjen e temave në nivelin master.

Konferenca e Retorëve konstatoi se Universitetet Publike duhet të gjejnë zgjidhje dhe të përgatiten të organizojnë online edhe kollokfiumet dhe provimet, në mënyrë që të finalizohet i gjithë procesi mësimor në këtë vit akademik.

Konferenca e Rektorëve falënderon për angazhim dhe ndihmë në suksesin e procesit mësimor online të gjithë studentët, familjet e tyre, stafin akademik dhe menaxherët e të gjitha niveleve të Universiteteve Publike.

Prishtinë, 16 prill 2020                                                                                        Prof. Dr. Fadil Millaku, Kryesues

                                                                        Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi, zv. Kryesues

Prof. Dr. Marjan Demaj

Prof. Dr. Ismet Temaj

Prof. Dr. Alush Musaj

Prof. Dr. Agron Bajraktari

Pro. Ass. Dr. Artan Nimani