Dualfs

Tre studentë të Inxhinierisë dhe Teknologjisë Ushqimore përfitojnë nga mobiliteti në kuadër të projekteti Erasmus+ DualAFS

Në kuadër të projektit Erasmus+ DualAFS, tre studentë të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM): Sofije Istrefi, Florina Musaj, dhe Berna Zejnullahu, kanë filluar mobilitetin në semestrin veror në “Savonia University of Applied Sciences”, Finlandë. Sipas projektit, këta studentë do të qëndrojnë atje nga 9 Janar – 7 Prill, 2023.

Kjo është një mundësi për studentët të cilët do të mund të përfitojnë nga mobiliteti për ngritjen e tyre profesionale.