Cover

Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë, hap thirrje për aplikim për mobilitet të stafit akademik në Universitetin e Kamerions në Itali në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Europian

Mobiliteti përfshinë:
– Shkëmbimin e stafit akademik të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore
Dokumentet për aplikim janë:
– Forma e aplikimit (për çasje klikoni në
https://www.umib.net/wp-content/uploads/2021/02/ApplicationformStaff.pdf )
– CV (në gjuhën angleze)
– Letër Motivimi (përfshirë njohuritë dhe interesimin për Shtetin mikpritës)
*Kandidatët të cilët nuk e kanë certifikatën e gjuhës Angleze ose nuk kanë përfunduar studimet
ne gjuhën Angleze, mund të testohen ne UIBM. Testi i nivelit B2 do të mbahet me datë 26
Nëntor, 2021 duke filluar nga ora 10:00.

Afati për aplikim: 24 Nëntor, 2021.
Dokumentet duhet të dërgohen në adresën [email protected]. Ju lutem keni parasysh se
vetëm aplikacionet e kompletuara do të merren në konsideratë.