DoumentiShfleto
Rregullore per Studime Bachelor ne FEdukimit 2023PDF
Vendim per zgjedhjen e dekanes së Fakultetit të EdukimitPDF
Plani Strategjik 2023-2025PDF
Raporti vjetor i punës për vitin 2022PDF
Plani për zhvillimin e safit akademik për periudhën 3 vjeçarePDF
Plani i veprimit (Zyra e prodekanes) 2022PDF
TREGUESIT KRYESORË TË PERFORMANCËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022PDF
TREGUESIT KRYESORË TË PERFORMANCËS PËR VITIN AKADEMIK 2018-2021PDF
Rregullore për studime themelore (bachelor)PDF
Rregullore për hartimin e punimit të diplomës(Bachelor)PDF
Plani Strategjik 2019-2021PDF
Raporti Vjetor i Punes 2019PDF