DokumentiShfleto
Rregullore per studime Bachelor 2023PDF
Rregullore per studime Master 2023PDF
Plani Strategjik 2018-2021PDF
Manual për punimin e diplomësPDF
Vendim për riakreditim të progrmeve të studimit UIBM 2022-2025PDF
RAPORTI PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË DHE PLANIT TË VEPRIMIT 2019- 2021 I FAKULTETIT TË TEKNOLOGJISË USHQIMOREPDF
TREGUESIT KRYESORË TË PERFORMANCËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022PDF
TREGUESIT KRYESORË TË PERFORMANCËS PËR VITIN AKADEMIK 2018-2021PDF
Raporti Vjetor 2019PDF