Stafi Administrativ

Emri dhe MbiemriPozita
Arijeta Alidemaj

Sekretare e Njësisë Akademike
Shpend Doli
Laborant
Nexhmije Pula
Zyrtar për logjistikë dhe asete
Ramadan HyseniVozitës
Sabri Hajdini

Laborant
Vjosa Syla

Asistente në Dekanat
Shkumbin Imeri

Zyrtar për Shërbime Studentore