Stafi Administrativ

Emri dhe MbiemriPozita
Arijeta Alidemaj

Sekretare e Njësisë Akademike
Shpend Doli
Laborant
Nexhmije Pula
Zyrtar për logjistikë dhe asete
Ramadan HyseniVozitës
Sabri Hajdini

Laborant
Vjosa Syla

Asistente në Dekanat
Shkumbin Imeri

Zyrtar për Shërbime Studentore

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X