Prodekanët e Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore

Prof.ass.dr. Mirsade Osmani

Prodekane per cilësi  dhe bashkëpunim ndërkombëtar

E-mail: [email protected]

CV

Prof. Asoc. Dr. Mehush Aliu,

Prodekan për mësim

Rr. “Ukshin Kovaçica”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: [email protected]

CV