Marrëveshje bashkëpunimi në dobi të punës kërkimore në universitete

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) dhe Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren, do bashkëpunojnë  në fushën akademike duke krijuar kontakte të drejtpërdrejta edhe për anëtarët e departamenteve dhe fakulteteve. Për këtë qëllim të hënën u…

Lexo më shumë
Universiteti I Përkushtuar Për Projektet Mjedisore

Universiteti i përkushtuar për projektet mjedisore

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), kompania gjermane HPC dhe organizata GIZ, do të implementojnë bashkërisht një projekt që ka të bëj me mjedisin, përkatësisht me trajtimin e zonave të kontaminuara në Mitrovicë. Për këtë…

Lexo më shumë

Urimi i rektorit Musaj për Vitin e Ri 2016

Të nderuar studentë, mësimdhënës, punëtorë të administratës të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, të nderuar qytetarë; Më lejoni që në emrin tim dhe në emër të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, t’ju uroj Vitin e…

Lexo më shumë

UMIB-i shfrytëzon përvojat e Universitetit “Van Hall Larenstetin” nga Holanda

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) do të shfrytëzoj përvojat e Universitetit “Van Hall Larenstetin” nga Holanda për trajtimin e ujërave të zeza, menaxhimin e resurseve ujore dhe përgatitjen e kurrikulave të reja. Për këto…

Lexo më shumë

Hapen shtigje për bashkëpunim me kompanitë austriake

Drejtuesit e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), vazhdojnë përpjekjet për të hapur shtigje për rritjen e bashkëpunimit me industrinë, me qëllim të krijimit të mundësive për studentët në aspektin e punës praktike. Në këtë…

Lexo më shumë

U mbajt mbledhja IX e Këshillit Drejtues

Këshilli Drejtues (KD) i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), ka mbajtur të hënën takimin IX, ku janë shqyrtuar dhe miratuar 5 pika të rendit të ditës. Pas miratimit të ekstraktit të procesverbalit të mbledhjes…

Lexo më shumë

Mundësi studimi në Francë

Studentët dhe profesorët e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), së shpejti mund të bëhen pjesë e programeve për shkëmbime universitare që ofrohen nga universitetet franceze. Një mundësi e tillë konkrete ofrohet nga Universite de…

Lexo më shumë

Studentët mitrovicas bashkëpunojnë me kolegët e tyre në Shkodër

Bashkëpunimin që kanë nisur drejtuesit e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) me ata të Universitetit “Luigj Gurakuqi” në Shkodër,  po e vazhdojnë studentët e këtyre dy universiteteve. Në këtë kuadër, kryetari i Parlamentit Studentor…

Lexo më shumë

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X