Fgjvizite

Studentë dhe profesorë nga Åbo Akademi, Finlandë vizitojnë Fakultetin e Gjeoshkencave

Një grup studentësh me mësimdhënësit e tyre nga Åbo Akademi University në Finlandë vizituan Fakultetin e Gjeoshkencave në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”. Ata u pritën nga Dekani Naser Peci, i cili i njoftoi rreth programeve, aktiviteteve të ndryshme si dhe Prof Dr. Gani Maliqi, i cili u shpjegoi mbi gjeologjinë e Kosovës dhe mineralizimet.

Pastaj studentët vazhduan vizitën në minierën Trepça në Stantërg, Flotacion (shoqëruar nga Gani Maliqi) dhe mbetjet industriale me rrethinë duke bërë edhe mostrimin e pikave të caktuara (shoqëruar nga Behxhet Shala)

Ky grup studentëve do të qendrojë për dy ditë në Kosovë pastaj do të vazhdojnë vizitën në Shqipëri.

Fgj.vizite
Fgj.vizite
Fgjvizite
Fgj.viziteFgjvizite