Albiona Kolshi – Studimet i ka përfunduar në nivelin Bachelor në Universitetin e Mitrovices “Isa Boletini” në Fakultetin e Edukimit,Programi Fillor. Albiona studimet i filloi në vitin 2018 dhe
diplomoi në korrik të vitit 2022. Me të përfunduar studimet, në shtator filloi punën si mësimdhënëse në shkollën “Mihal Grameno- Aneksi II” në komunën e Fushë Kosovës. Albiona është falënderuese dhe mirënjohëse ndaj stafit të UMIB-it,veçanërisht stafit akademik të Fakultetit të Edukimit, për zhvillimin dhe ngritjen e saj akademike e profesionale. “Çfarëdo që mendja e njeriut mund të konceptoj dhe besoj, mund ta arrijë me punë dhe përkushtim” – thotë ajo!

Albiona Kolshi