Studimet i ka përfunduar në nivelin Bachelor dhe Mastër në Universitetin e Mitrovices “Isa Boletini” në Fakultetin e Gjeoshkencave,Programi Materiale dhe Metalurgji. Elona studimet Bachelor i filloi në vitin 2017 dhe diplomoi në vitin 2020. Me të përfunduar studimet, në tetor filloi studimet Mastër në të njëjtin vite dhe perfundoj ne vitin 2022. Elona tashmë punon në Kompanin Feronikelli si asistente per procese taknike. Elona është falënderuese dhe mirënjohëse ndaj stafit të UMIB-it,veçanërisht stafit akademik të Fakultetit të Gjeoshkencave, për zhvillimin dhe ngritjen e saj akademike e profesionale. “Çfarëdo që mendja e njeriut mund të konceptoj dhe besoj, mund ta arrijë me punë dhe përkushtim” – thotë ajo!

 

 

Elona Idrizi