• Prof. Asoc. Dr. Qazim Tmava – kryesues
 • Prof. Asoc. Dr. Bashkim Bellaqa – anëtar
 • Prof. Asoc. Dr. Ajtene Avdullahi – anëtar
 • Prof. Ass. Dr. Filloreta Demiri – Kunoviku
 • Besart Hajrizi PhD c. – anëtar
 • Besë Sadikaj PhD c – anëtar
 • Milaim Mehmeti PhD stu – anëtar
 • Arif Krasniqi PhD stu – anëtar
 • Avdyl Beqiri – anëtar – sekretar i Fakultetit
 • Krenare Basholli – anëtar (zyrtare e administratës së (FE)
 • Festim Murati – student
 • Veton Arifi – student