PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2019/20

Profesorë të rregullt

Prof. Dr Isa Tahiri

Dr. Sc. Isa Tahiri

CV

Profesorë të asocuar

Prof Ass Dr Qazim TMAVA

Prof. Asoc. Dr. Qazim Tmava

CV

Profesorë asistentë

Prof. Ass. Dr. Bashkim BELLAQA

Dr.Sc. Bashkim Bellaqa

CV

Esat A. DURGUTI

Dr.Sc. Esat Durguti

CV

Prof Ass dr Ajtene AVDULLAHI

Dr.Sc. Ajtene Avdullahi

CV

Asistentë

PHDc Besart HAJRIZI

Besart Hajrizi, PhD c.

CV

Besë Sadikaj

CV

Ylber

Dr. sc. Ylber Januzaj

CV

Arif KRASNIQI, Asistent

Arif Krasniqi

CV

Filloreta

Filloreta Demiri Kunoviku, PhD c.

CV

Milaim MEHMETI, asistent

Ass. MSc. Milaim Mehmeti

CV

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2019/20

Profesorë të asocuar

Aferdita Berisha (1)

Prof. Asoc. Dr. Afërdita Berisha