DokumentiShfleto
TREGUESIT KRYESORË TË PERFORMANCËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022PDF
TREGUESIT KRYESORË TË PERFORMANCËS PËR VITIN AKADEMIK 2018-2021PDF
Raporti i komisionit monitorues të Planit Strategjik 2019-2021PDF
Raporti i punës 2019PDF
Plani Strategjik 2019-2021
(i rishikuar)
PDF
Rregullore për studime themelore (bachelor)PDF
Rregullore për studime masterPDF
Rregullore për hartimin e punimit të diplomësPDF

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X