1. Këshilli i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

  1. Prof. Asoc. Dr. Faton Merovci, dekan
  2. Prof. Ass. Dr. Faruk Ahmeti, prodekan për mësim
  3. Prof. Ass. Dr. Muzafer Shala, prodekan për zhvillim të cilësisë
  4. Prof. Ass. Dr. Edita Bekteshi
  5. Prof. Ass. Dr. Besnik Hajdari
  6. Ass. Arbëri Krasniqi
  7. Ass. Fitim Zeqiri
  8. Ass. Berat Ujkani
  9. Ass. Besmir Sejdiu
  10. Ass. Granit Hajra
  11. Artan Osmani – Sekretar
  12. Blerina Sadiku – nga administrata
  13. Arlind Çollaku – student
  14. Albana Shabani – studente

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X