UMIB Pjesë E Projektit Për Mobilitetit Me Universitetin “Van Hall Larenstein” Në Holandë

UMIB pjesë e projektit për mobilitetit me Universitetin “Van Hall Larenstein” në Holandë

Universiteti “Van Hall Larenstein” në Holandë ka fituar një projekt për mobilitet nga Erasmus+, ku…

read more
Thirrja E MASHTI-it Për Projekte Të Vogla Shkencore, Mobilitet Afatshkurtër Të Shkencëtarëve Dhe Botimin E Punimeve Shkencore

Thirrja e MASHTI-it për projekte të vogla shkencore, mobilitet afatshkurtër të shkencëtarëve dhe botimin e punimeve shkencore

Konkurs   Për financimin e botimeve dhe publikimeve shkencore në revista me faktor ndikimi për…

read more
Një Ekip I Erasmus+ Realizoi Një Vizitë Monitoruese Në UMIB

Një ekip i Erasmus+ realizoi një vizitë monitoruese në UMIB

Një ekip i programit Erasmus+ në Kosovë, i udhëhequr nga koordinatorja, Jehona Lushaku, ka realizuar…

read more

Advisory monitoring visit to the Erasmus+ Project – Innovative Teaching Education in Mathematics

In the context of continuous monitoring of the Erasmus+ programme the Education, Audiovisual and Culture…

read more