Petrit Sylejmani – student i nivelit Bachelor në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, Fakulteti Ekonomik, Departamenti: Menaxhment dhe Informatikë, viti III.

Studenti ynë është punësuar në Agjencionin e Shërbimit dhe Navigimit, në pozitën: Kontrollor i Trafikut Ajror.

Petriti krahas studimeve është duke u përkushtuar me mjaft seriozitet dhe profesionalizëm në punën që momentalisht është duke e bërë.

Inkuadrimi në tregun e punës ishte i mundur falë angazhimit dhe perfomancës së tij të treguar, duke përfaqësuar çdoherë në mënyrën më të denjë institucionin ku ai po vazhdon të studioj.

Petrit Sylemani