Petrit Sylejmani – student i nivelit Bachelor në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, Fakulteti Ekonomik, Departamenti: Menaxhment dhe Informatikë, viti III.

Studenti ynë është punësuar në Agjencionin e Shërbimit dhe Navigimit, në pozitën: Kontrollor i Trafikut Ajror.

Petriti krahas studimeve është duke u përkushtuar me mjaft seriozitet dhe profesionalizëm në punën që momentalisht është duke e bërë.

Inkuadrimi në tregun e punës ishte i mundur falë angazhimit dhe perfomancës së tij të treguar, duke përfaqësuar çdoherë në mënyrën më të denjë institucionin ku ai po vazhdon të studioj.

Petrit Sylemani

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X