KD 2019

DataNr. ProtokollitVendimiShpalos
13.12.20192643Vendim mbi statutin e laborantëvePDF
29.11.20192447Vendim për ndryshim të vendimit të datës 29.11.2019 nr. prot. 2000PDF
29.11.20192446Vendim për ndryshim të vendimit të datës 29.11.2019 nr. prot. 2001PDF
29.11.20192559Vendim për emërim të kordinatores për bashkëpunim ndërkombëtarPDF
29.11.20192445Vendim për ndryshim të emërtimit të prorektorëvePDF
19.11.20192319Vendim për financimin e pjesërishëm të Komentarit të Ligjit për NoteriPDF
19.11.20192318Vendim për zëvendësimin dhe plotësimin e Komisionit për hartim të draft-Statutit të UMIB-itPDF
19.11.20192315Vendim për miratimin e planifikimit buxhetor për vitin 2020 dhe vlerësimet për vitin 2021PDF
07.11.20192241Vendim për vazhdim të marrdhënies së punësPDF
21.10.20192319Vendim për zgjedhjen e Prorektores për Buxhet dhe FinancaPDF
21.10.20192000Vendim për zgjedhjen e Prorektores për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime ShkencorePDF
03.10.20191836Vendim- refuzohet kërkesa për formim komisioni trepalësh nga KD, sindikata dhe menaxhmentiPDF
03.10.20191839Vendim- refuzohet kërkesa për kompensim material nga stafi jo-akademikPDF
09.10.20191900Vendim për lejim të agnazhimit shtesë pa pagesë për plotësim normePDF
21.10.20192118Vendim-aprovohet kërkesa e Latif Latifaj - laborant, për komensim për punë jashtë oraritPDF
30.09.20191780Vendim për zgjedhjen e kryesuesit të KD-sëPDF
30.09.20191785Vendim- refuzohet kërkesa për hapjen e një sporteli të postës në kampusin e UMIB-itPDF
30.09.20191790Vendim- refuzohet kërkesa e Prof. Agron Beka për kompensim të anëtarëve të Komisionit për ankesa dhe parashtresaPDF
30.09.20191781Vendim për zgjedhjen e zëvendës kryesuesit të KD-sëPDF
30.09.20191777Vendim- refuzohet ankesa e Tafil Pecit kundër vendimit të Senatit për përgjedhjen e personelit akademikPDF
05.08.20191506/005Vendim- refuzohet ankesa e Fitim Zeqirit, nr. protokollit 686PDF
01.11.20192106Vendim për plotësim të Komisionit Profesional për rishikim të Planit Strategjik 2018-2021PDF
21.10.20192001Vendim për zgjedhjen e Prorektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim të CilësisëPDF
01.03.2019295/005Vendim për miratimin e planifikimit të buxhetit për 2019PDF
01.03.2019305/005Vendim- refuzohet kërkesa e Sindikatës për dhënien e pagës së 13PDF
01.03.2019306/005Vendim- refuzohet kërkesa e Sindikatës për dhënien e një zyre brenda kampusitPDF
01.03.2019297/005Vendim për emërimin e komisionit për plotësim/ ndryshim të Rregullores për zgjedhjet në UMIBPDF
01.03.2019298/005Vendim për emërimin e komisionit për hartim të draft-rregulloresPDF
01.03.2019299/005Vendim- refuzohet ankesa e Prof. Hakif Zeqiri ndaj vendimit të rektorit- vërejtje me shkrimPDF
02.04.2019623/005Vendim për ndarjen e buxhetit për zgjedhjet studentorePDF
02.04.2019624/005Vendim për ndarjen e buxhetit për fushatë të zgjedhjeve studentorePDF
04.04.2019625/005Vendim për themelimin e Komisionit Qëndror ZgjedhorPDF
04.04.2019626/005Vendim për ndarjen buxhetore për Komision Qëndror të ZgjedhjevePDF
05.08.20191505/005Vendim për emërimin e Komisionit Profesional për hartim të draft-rregullores për masa dhe procedura disiplinorePDF
06.03.2019355/005Vendim- KD jo kompetent për kërkesën e Sindikatës lidhur me laborantëtPDF
06.06.20191155Vendim për kompensim të stafit të UMIB-it që kanë përkthyer materiale për akreditimPDF
06.06.20191148Vendim për miratim të raportit të punës së Komisionit për bursa universitarePDF
29.07.20191457Vendim për themelim të Qendrës për Zhvillim të KarrierësPDF
14.01.201939Vendim për verifikimin e mandatit të anëtarëve të KD-sëPDF
20.02.2019463Vendim për dhënie të kompetencës u.d dekanes së Fakultetit të Edukimit për përgjigje në kërkesa të studentëvePDF
21.02.2019249Vendim për shpallje të njoftim për lirim nga pagesa e semestritPDF
21.02.2019247Vendim për shpallje të konkursit për bursa universitarePDF
21.06.20191265/005Vendim për zgjedhjen e rektorit të Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini"PDF
23.07.20191423/005Vendim për mbështetje financiare të Konferencës për GjeoshkencaPDF
25.02.2019269Vendim për emërim të Komisionit për Bursa UniversitarePDF
25.02.2019268Vendim për emërim të Komisionit për Lirim nga Pagesa PDF
25.04.2019650/003Vendim mbi themelimin e Komisioneve për Zgjedhje nëpër FakultetePDF
28.03.2019525/003Vendim për miratimin e Raportit Vjetor të Punës për vitin 2018PDF
28.03.2019530Vendim mbi shpalljen e Zgjedhjeve StudentorePDF
30.05.20191082/005Vendim për shpalljen e konkursit për Rektor të UMIB-itPDF
31.05.20191096/005Vendim për mandatin e organeve të dala nga Zgjedhjet e Përgjithshme 2019PDF