KD 2019

DataVendimiShpalos
13.12.2019Vendim mbi statutin e laborantëvePDF
29.11.2019Vendim për ndryshim të vendimit të datës 29.11.2019 nr. prot. 2000PDF
29.11.2019Vendim për ndryshim të vendimit të datës 29.11.2019 nr. prot. 2001PDF
29.11.2019Vendim për emërim të kordinatores për bashkëpunim ndërkombëtarPDF
29.11.2019Vendim për ndryshim të emërtimit të prorektorëvePDF
19.11.2019PDF
21.10.2019Vendim për zgjedhjen e Prorektores për Buxhet dhe FinancaPDF
21.10.2019Vendim për zgjedhjen e Prorektores për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime ShkencorePDF
03.10.2019PDF
09.10.2019PDF
21.10.2019PDF
30.09.2019PDF
05.08.2019PDF
01.11.2019Vendim për plotësim të Komisionit Profesional për rishikim të Planit Strategjik 2018-2021PDF
21.10.2019Vendim për zgjedhjen e Prorektorit për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim të CilësisëPDF
01.03.2019PDF
02.04.2019PDF
04.04.2019PDF
05.08.2019PDF
06.03.2019PDF
09.07.2019PDF
10.04.2019PDF
14.01.2019PDF
20.02.2019PDF
21.02.2019PDF
21.06.2019PDF
23.07.2019PDF
25.02.2019PDF
25.04.2019PDF
27.03.2019PDF
28.03.2019PDF
29.09.2019PDF
30.05.2019PDF
31.05.2019PDF