VendimiDataNr. ProtokollitShpalos
Vendim per emerimin e Grupit Emerues per hartimin e Planit Strategjik 2022-202523.11.20212249PDF
Mbledhja e datës 03.12.2021 03.12.20212383PDF
Mbledhja e datës 23.11.2021 23.11.2021 2254PDF
Mbledhja e datës 19.11.2021 19.11.20212250PDF
Mbledhja e datës 15.10.2021 (1)15.10.20212222PDF
Mbledhja e datës 15.10.202115.10.20211907PDF
Mbledhja e datës 08.10.202108.10.20211781PDF
Mbledhja e datës 28.09.202128.09.20211701PDF
Mbledhja e datës 27.07.202127.07.20211407PDF
Vendim për plotësim/zëvendësim të Grupit për Monitorim dhe Vlerësim të Planit Strategjik23.11.20212250PDF
Vendim për emërimin e Grupit Punues për hartimin e Planit Strategjik të UIBM-së23.11.20212249PDF
Vendim për shpalljen e konkursit për bursa universitare për vitin akademik 2020/202123.11.20212259PDF
Vendim për zgjedhjen e anëtarëve për Këshill Drejtues25.06.20211217PDF
Vendim për aprovimin e rregullores për zgjedhjet studentore 202115.03.2021478PDF
Vendim për harmonizimin e stemës së UIBM-së05.03.2021387PDF
Vendim për themelimin e Institutit për Studime dhe Hulumtime Juridike dhe Ligjore04.02.2021204PDF
Vendim për miratimin e raportit vjetor të të hyrave dhe shpenzimeve financiare për vitin 202004.02.2021207PDF