VendimiDataNr. ProtokollitShpalos
Vendim për zgjedhjen e anëtarëve për Këshill Drejtues25.06.20211217PDF">PDF
Vendim për aprovimin e rregullores për zgjedhjet studentore 202115.03.2021478PDF
Vendim për harmonizimin e stemës së UIBM-së05.03.2021387PDF
Vendim për themelimin e Institutit për Studime dhe Hulumtime Juridike dhe Ligjore04.02.2021204PDF
Vendim për miratimin e raportit vjetor të të hyrave dhe shpenzimeve financiare për vitin 202004.02.2021207PDF